Hepatit, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından insanlığı etkileyen en büyük hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Hepatit tipleri içerisinde özellikle B ve C tipleri kronikleşmesi sebebiyle toplum sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor.

Hepatit B ve Hepatit C virüslerinin; yeni kuşaklarda görülme sıklığında hastalığın çok iyi tanınmasının yanı sıra nasıl bulaştığının bilinmesi, tarama testlerinin yapılması ve alınacak önlemlerin iyi duyurulması sayesinde Hepatitli hastaların sayısı büyük ölçüde azalmaktadır.Hepatit ve Türlerinin Bulaşma Yolları :


• Hepatit A: Mikroplu yiyecekler, su ya da oral yolla bulaşmaktadır. Çocuklarda hiç belirti vermeden görülebilirken, büyüklerde görülme durumunda belirtiler daha ağır gerçekleşebilir. Aşısı bulunmaktadır.

• Hepatit B: Kan, vücut sıvıları ve anneden çocuğa doğum sırasındaki gerçekleşen travmaya bağlı olarak geçebilir.Aşısı bulunuyor.

• Hepatit C: Kan, vücut sıvıları ve anneden çocuğa doğum sırasında gerçekleşen travmaya bağlı geçebilir.

• Hepatit D: Kan ve vücut sıvıları ile bulaşır. Hepatit B virüsü ile birlikte görülür.

• Hepatit E: Mikroplu su ve oral yolla bulaşabilmektedir. Daha çok gebelerde görülür.

• Hepatit G: Kan yolu ile geçer.


Kronikleşen Hepatit

Birçok türü olduğunu halde Hepatit, anneden geçmeyen bir tür iken, kanında hepatit B, C, D virüsü olan kişilerde bu virüsün altı aydan daha fazla kanında bulunması halinde kronikleşerek bu kişileri taşıyıcı konumuna geçirir.

Bağışıklık sisteminin virüsü altı ay içinde vücuttan temizleyip attığı durumu Akut Hepatit

Bağışıklık sisteminin virüsü ilk altı ayda temizleyemediği durumu ise Kronik Hepatit olarak özetlemek mümkün.

Akut Hepatitte, vücut virüsün yol açtığı iltihaba karşı savaşı kazanıp virüsten temizlenir. Ancak Hepatit B, C ve D türlerinde kronikleşme görülebilir. Sürekli vücutta bulunan virüs ilerleyen zamanlarda karaciğerde siroz oluşumuna yol açabilmektedir. Hastalığın her zaman belirti vermeyebilir ancak basit testler yardımı ile tanı koymak mümkündür. Bu testler sırasında gözlenen yüksek karaciğer enzimleri hekimi ayrıntılı inceleme yapmaya yönlendirir.


En Büyük Risk Faktörü; Hepatit B


Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hepatit B hastalığını insanlığı etkileyen en büyük hastalıklardan biri olarak görmektedir. Hepatit B hastalığı yaklaşık 350 milyon kişide kronik olarak görülmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerinde, Her yıl hepatit B yüzünden 500 bin ile 700 bir arası insanın yaşamını kaybettiğini gözlemlenmektedir. Bu da Hepatit B virüsünün HIV‘ den yaklaşık 50-100 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Hepatit B virüsü insanlara kan, salya, meni ve vajinal sıvı gibi diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşabilir. Bu yüzden nezleyi andıran; yorgunluk, bulantı, sarılık, mide ağrısı, koyu renkli idrar gibi durumlar görüldüğünde hekime başvurulması gerekmektedir.

Kronikleşme Riski Hepatit C’ de Daha Fazla

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre her yıl 3-4 milyon kişiye Hepatit C virüsü ortaya çıkmaktadır. Hepatit C’ nin bulaşma yolları da Hepatit B ile benzerlik göstermektedir. Kronikleşme riski nedeniyle toplum sağlığı açısından önemli olan Hepatit C’ nin aşısı bulunmamaktadır.


Hepatit B ve C' den Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Hepatit Türlerinden korunlamk için aşağıdaki belirtilen durumlara mutlaka uymanız gerekmektedir.

• Kontrolü yapılmamış kan transferlerinden kaçınmak
• Diş ya da medikal malzemelerin iyi sterilize edilmesini sağlamak
• Doğum sırasında anneden çocuğa geçebilme oranını en aza indirmek
• Enjeksiyon aletlerinin ortak kullanımının yasaklanması
• Diş fırçası, tırnak makası, traş bıçağı gibi aletlerin ev haklı tarafından ortak kullanılmaması
• Dövme ya da piercing yapılırken kullanılan aletlerin yeterince temiz olması
• Çok partnerli cinsel ilişki ve kondom kullanılması